główna zawartość
artykuł nr 1

Witamy na naszej stronie BIP

powitanie na stronie BIP
artykuł nr 2

Remont pomieszczeń biurowych budynku wyższego A.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie prowadzi rozeznanie cenowe i zwraca się z prośbą o wystosowanie oferty wraz z prostym kosztorysem na przeprowadzenie remontu wraz z materiałami, pomieszczeń budynku wyższego (A) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie zgodnie z prawem budowlanym.

 

Pełne ogłoszenie pod adresem:

http://www.piw-kolno.4bip.pl/index.php?idg=2&id=149&x=5&y=97

artykuł nr 3

ZAGROŻENIE HPAI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie zaleca zachowanie szczególnej ostrożności oraz ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób, w związku z niekorzystną sytuacją epizootyczną dotyczącą stwierdzenia kolejnych ognisk zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich (mewy śmieszki) na terenie województwa podlaskiego oraz licznych ognisk HPAI u ptaków dzikich na terytorium Polski.

 

Szczegóły w załączniku poniżej.

Załączniki:
Zagrożenie HAPAI 628 KB
artykuł nr 4

ASF - środki kontroli, bioasekuracja + zasady przemieszczania świń od 21 kwietnia 2023r.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającym środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605. Rozporządzenie 2023/594 wchodzi w życie 21 kwietnia 2023 r.

 

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

artykuł nr 5

Przypomnienie o zasadach bioasekuracji i aktualnych strefach w związku z ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie w związku z wystąpieniem ogniska ASF u padłego dzika niedaleko miejscowości Lachowo, gmina Kolno w dniu 02.03.2023 oraz rozpoczynającym się okresie wiosenno-letnim (podwyższone ryzyko wystąpienia ASF), przypomina o wymaganiach weterynaryjnych z zakresu bioasekuracji dla rolników utrzymujących trzodę chlewną i aktualnych obszarach objętych restrykcjami.

 

Aktualna MAPA obszarów ASF - Link

WYMAGANIA WETERYNARYJNE Z ZAKRESU BIOASEKURACJI -Link